سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، یکشنبه ۲۰ مرداد، از خبرگزاری ایسنا بازدید کرد.

منبع خبر