پیروز حناچی، شهردار تهران به همراه ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، محمدرضا ظفرقندی، رییس کل سازمان نظام پزشکی و جمعی از پزشکان دوشنبه ۲۸ مرداد، در راستای حمایت از هوای سالم و در آستانه روز پزشک، از میدان توحید تا بیمارستان سینا را رکاب زدند.

منبع خبر