به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا اورنگی گفت: راهکار و سیاست برون رفت از قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز، پیشگیری به موقع از تخلف است.

اورنگی خاطرنشان کرد: باید در حوزه پیشگیری از تغییر کاربری اراضی، پایش ها به سمت استفاده از فناوری نوین باشد.

این مقام مسئول تصریح کرد: ده گردشی و تامین خودرو، هزینه ای زیادی برای سازمان امور اراضی دارد.

وی گفت: به طور قطع، برخی بخشنامه ها قابل اصلاح است و مسائل و پیشنهادات سازنده باعث می شود سازمان امور اراضی با بررسی و پیگیری پیشنهادات، نسبت به اصلاح بخشنامه ها اقدام می نماید.

منبع خبر