نماینده مجلس آلمان هنگام سخنرانی سکته کرد.


منبع خبر