راهپیمایی مردم مشهد در حمایت از جبهه مقاومت و همدردی با بازماندگان شهدای سانحه هوایی، صبح سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸ برگزار شد.

عکس:
حدیث فقیریمنبع خبر