با ورود سامانه جدید بارشی به کشور، شهر ارومیه و کرج نیز همانند بسیاری از شهرهای دیگر کشور شاهد بارش برف در یکشنبه ۲۹ دی‌ماه بود.

عکس: سهیل فرجی / معصومه علی‌اکبر

منبع خبر